Informace

(3.12.2013) Soutěž skončila!

Vážení čtenáři, 18.8.2013 zahajujeme tradiční podzimní soutěž o ceny v luštění.

V průběhu soutěže mohou být zveřejňovány nápovědy a další potřebné informace na Crypto-NEWS
27.10.2013 Změna pravidel pro případ, že dopis (úlohu č.3) nikdo nevyluští !

Doporučená literatura
Ukázky nomneklátorů [.pdf, 126 kB]
Seriál:
Jakub MÍRKA: Raně novověká šifrovaná korespondence ve fondech šlechtických rodinných archivů Státního oblastního archivu v Plzni:
část I. Crypto-World 11 - 12/2012 , str.12 - 28
část II. Crypto-World 1 - 2/2013, str.2 - 12
část I. Crypto-World 3 - 4/2013 , str.2 -14
Vondruška, P: Kryptologie, šifrování a tajná písma, edice OKO, Albatros 2006.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2013, Pavel Vondruška ml. Dotazy