Ceny

Ceny jsou určeny pro soutěžící, kteří dosáhnou 100 bodů!
Pořadí soutěžících je dáno pořadím dosažení 100 bodů.

1.cena
Pro vítěze celé soutěže je připravena tradiční hlavní cena - bezplatná účast na mezinárodním kryptologickém workshopu Mikulášská kryptobesídka, který se koná 28.- 29.listopadu v Praze. Pořadatelé 13.ročníku Trusted Network Solutions) za podpory Centre for Research on Cryptohraphy and Security hradí za vítěze registrační poplatek a zvou vítěze srdečně na tuto akci.
Další odměnou je pak tablet GOCLEVER TAB R76.2 včetně pouzdra s klávesnicí, kterou věnuje firma jako sponzorský dar firma DIGNITA, s.r.o.  
 
2.cena a 3.cena
Druhou a třetí cenou je univerzální rádio se svítilnou a dobíječkou mobilních telefonů Evolve RadioLight, kterou věnuje firma jako sponzorský dar firma DIGNITA, s.r.o.


Loga sponzorů
TNS (Trusted Network Solutions)

Centre for Research on Cryptohraphy and Security

DIGNITA s.r.o.

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2013, Pavel Vondruška ml. Dotazy