Pravidla

Změna pravidel
27.10.2013 Změna pravidel pro případ, že dopis (úlohu č.3) nikdo nevyluští !

Start soutěže
Soutěž začíná 18.8.2013 rozesláním e-zinu Crypto-World 7-8/2013 a skončí měsíc po prvém uznaném vyluštění předloženého šifrového textu.
Vstup na stránku soutěže je přes domovskou stránku Crypto-Worldu http://crypto-world.info - ikona Soutěže nebo přímým voláním soutěžní stránky http://soutez2013.crypto-world.info

Registrace
Soutěžící se musí nejprve zaregistrovat. Při registraci řešitel použije kód soutěže 2013, který mu byl zaslán v e-mailu společně s údaji ke stažení e-zinu Crypto-World 7-8/2013.
Kód k registraci do soutěže bude zaslán i všem nově registrovaným odběratelům e-zinu Crypto-World, kteří se během soutěže k jeho odběru přihlásí.
Kód k registraci do soutěže bude opakovaně zaslán na vyžádání každému registrovanému odběrateli e-zinu Crypto-World. žádost o zaslání zasílejte na adresu ezin@crypto-world.info, předmět REGISTRACE.
Registrace k odběru e-zinu je bezplatná a provádí se pomocí formuláře umístěného na domovské stránce.
Soutěžící při registraci do soutěže zadá své uživatelské jméno (login) , autentizační heslo pro opětovné přihlášení a dále e-mail, na který mu je zasílán e-zin Crypto-World.
Tento e-mail se dále na stránce nezobrazuje a je pro ostatní návštěvníky soutěže nedostupný. Slouží k zasílání pokynů a informací soutěžícím a k ověření zda uživatel je registrovaným odběratelem e-zinu.

Prvá nápověda
Soutěžícím bude do 24 hodin po registraci zaslány tyto pomocné texty:
- Přepis nešifrovaného dopisu z 13. července 1646
- Přepis pasáží šifrovaného dopisu, které byly psány otevřeným textem

Řešení úloh
Registrovaný řešitel zadává svá řešení soutěžních úloh přes www rozhraní, zadává je vždy velkými písmeny!
Za vyřešení úlohy se připisují soutěžícímu body.
Jako důkaz správného řešení se zadává "klíčové" slovo související s předloženým soutěžním textem. Odpověď bude automaticky vyhodnocena a řešitel se ihned dozví, zda odpověděl správně nebo ne.
Prvé dvě úlohy jsou velmi lehké a slouží k otestování funkčnosti prostředí a ujištění, že je soutěžící správně zaregistrován a umí rozhraní také použít :-).
V prvé úloze soutěžící zadá jméno autora zobrazeného dopisu.
Ve druhé úloze je "klíčové" slovo poslední slovo předloženého textu.
Klíčové slovo pro třetí úlohu je řešiteli zasláno po uznání jeho řešení, které zašle k vyhodnocení na adresu ezin@crypto-world.info. Předmět řešení.
K uznání řešení je nutno zaslat vyluštěný text (alespoň podstatnou jeho část), určit šifrový systém (např. zaslat tabulku homofonní záměny, případně další znaky uvedené v nomenklátoru - bigramy, kódy, klamače), nutností je zaslat popis jak soutěžící při řešení postupoval.

Průběh soutěže
Na stránce soutěže bude zveřejňován aktuální průběh soutěže.
U každého řešitele bude v celkovém žebříčku uveden počet dosažených bodů a lze se podívat i na pořadí úloh, ve kterém je soutěžící vyřešil. O pořadí soutěžících rozhoduje celkový počet dosažených bodů, v případě rovnosti bodů je rozhodující, kdo dosáhl tohoto počtu bodů dříve!
V případě, že soutěžící ještě nezískali žádné body, jsou uvedeni podle pořadí registrace.
Ceny jsou určeny pro soutěžící, kteří vyluští zadaný šifrový text a dosáhnou 100 bodů!

Doporučujeme sledovat sekci aktuality a dále NEWS, kde budou zveřejňovány informace vztahující se k soutěži.
Copyright 2013, Pavel Vondruška ml. Dotazy